Home / กล้อง Dslr / ฟิลเตอร์ Close-up คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ฟิลเตอร์ Close-up คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ฟิลเตอร์ Close-up คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ตามชื่อเลยครับ เป็นฟิลเตอร์ เพื่อการถ่ายภาพ Close-up หรือ ภาพระยะใกล้โดยเฉพาะ

มีลักษณะคล้ายๆ ฟิลเตอร์ที่สวมหน้ากล้องทั่วๆไป แต่ทว่าจะมีความพิเศษ ตามชื่อของมันเลยคือ จะมีชิ้นแก้วที่มีกำลังขยาย ทำให้วัตถุในภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น เหมือนกับเอาแว่นขยายไปสวมไว้ที่หน้าเลนส์ ซึ่งเราสามารถสวมฟิลเตอร์ Close-up หลายๆ ชิ้นรวมกัน เพื่อเพิ่มอัตราการขยายให้มากขึ้นได้ แต่ก็อาจจะเสียแสงมากขึ้นส่งผลให้เกิดขอบมืดๆ บริเวณขอบภาพ

 

ฟิลเตอร์ Close-up คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
ฟิลเตอร์ Close-up คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ข้อดีของ ฟิลเตอร์ Close-up

จะมีราคาถูก ซึ่งเหมาะมากสำหรับนักเล่นกล้องมือใหม่ที่อยากทดลองถ่ายภาพ Close-up   ที่ยังไม่มีทุนมากพอสำหรับการซื้อหาเลนส์ Macro มาใช้ จริงๆ จังๆ ลองซื้อหามาใช้กันครับ

Vestibulum nec placerat orci. Mauris vehicula

Vestibulum nec placerat orci. Mauris vehicula,Vestibulum nec placerat orci. Mauris vehicula

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text