ความสัมพันธ์ระหว่างรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์ มือกล้องต้องรู้

คูณรู้หรือไม่ว่ารู้รับแสงกับสปีดชัตเตอร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมันทำงานร่วมกันอย่างไร ถ้าคุณยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ที่นี่มีคำตอบให้คุณ

สิ่งที่เหล่าช่างภาพทั้งหลายต้องควบคุมเพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมามีความสว่าง ตามที่ต้องการ ก็คือ ค่าของรูรับแสง กับ ค่าของสปีดชัตเตอร์ นี่แหละ เมื่อนำค่าทั้งสองที่เราสามารถปรับได้เองมาผสมผสานกันแล้วเราก็จะได้แสงจำนวนหนึ่งเข้าไปสู่เซ็นเซอร์ เพื่อทำให้เกิดภาพขึ้นมา ดังนั้นแล้วหัวใจสำคัญคือ การควบคุมปริมาณแสงให้เหมาะสมให้ได้ตามความต้องการ โดยเรามีเครื่องมือ 2 อย่าง ซึ่งก็คือ รูรับแสงกับ สปีดชัตเตอร์ เป็นกลไกในการควบคุมแสง

Note : รูรับแสงกว้าง  (ค่า f  ต่ำ)  แสงเข้าได้มาก รูรับแสงแคบ  (ค่า f  สูง)  แสงเข้าได้น้อย

สปีดชัตเตอร์ค่าสูง ม่านชัตเตอร์ เปิดและปิดเร็ว แสงเข้าได้น้อย สปีดชัตเตอร์ค่าต่ำ ม่านชัตเตอร์ เปิดและปิดช้า แสงเข้าได้มาก

แล้วในเมื่อตัวควบคุมแสง ทั้ง รูรับแสง สปีดชัตเตอร์ (และ ค่า ISO ข้ามไปก่อน) อย่างนี้แล้วเราจะเลือกใช้ตัวใหนดีหละและถ้าใช้ร่วมกัน เราจะปรับอย่างไรดีให้เหมาะสม  คำตอบง่ายๆ ก็คือ ให้ดูสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายเป็นหลัก เช่น หากว่าเราต้องการจะถ่ายภาพเคลื่อนใหว ให้หยุดนิ่ง ก็ให้เลือกปรับที่ สปีดชัตเตอร์ เป็นหลักปรับให้สูงเข้าไว้ ประมาณ 1/500 ขึ้นไป เพื่อควบคุมปริมาณแสงเข้า เช่นการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา การภาพการแข่งรถ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคลื่อนไหว เป็นต้น แต่ถ้าหากอยากใหดูนุ่มนวลหน่อย เช่นการถ่ายสายน้ำหรือน้ำตก ก็ให้เราเลือกปรับสปีดชัตเตอร์ ตำๆ เช่น 1/6 วินาทีลงมา ถึง 1 วินาที เป็นต้น ซึ่งโหมดที่เหมาะสมในการถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวคือ โหมด Tv หรือ s

ความสัมพันธ์ระหว่างรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์ มือกล้องต้องรู้

Note :   เมื่อเราปรับสปีดชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น เพื่อจับภาพเคลื่อนไหวให้นิ่ง  แน่นอนแสงสามารถเข้าได้น้อยลง เพราะว่าชัตเตอร์เปิดและปิดเร็วมาก ฉนั้นจะต้องขยายรูรับแสงให้กว้างขึ้นอีก ก็เพื่อชดเชยแสงให้เข้ามากขึ้น ถ้าเราไม่ขยายรูรับแสง แสงก็จะเข้าได้น้อยลง แม้ว่าเราจะจับที่เคลื่อนไหวให้นิ่งได้ก็จริงอยู่ แต่ทว่าภาพที่ได้ก็จะดูมืดกว่าที่ตาเราเห็นปกติ และในทางกลับกัน เราต้องการถ่ายภาพสายน้ำให้ดูนุ่มนวล ก็ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต่ำ เช่น 2 วินาที ลักษณะนี้แสงก็จะเข้าได้มากเกินไป เราก็จะต้องหรี่รูรับแสงให้แคบลง เพื่อจำกัดปริมาณแสงให้เข้าน้อยลง หากว่าเราไม่ได้หรี่รูรับแสง แนนอนแสงเข้าได้มาก ภาพที่ได้ออกมาจะดูสว่างเกินจริง จนไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดต่างของภาพได้

Tips  :  ใช้สปีดชัตเตอร์สูง  ให้ขยายรูรับแสงเพื่อชดเชยแสงเข้า  (จับภาพเคลื่อนไหวให้นิ่ง)  ถ้าไม่ขยาย ภาพจะมืดกว่าที่ตามองเห็น
             ใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำ  ให้หรี่รูรับแสงเพื่อจำกัดปริมาณแสงเข้า  (ถ่ายภาพสายน้ำหรือน้ำตกให้ดูนุ่มนวล)  ถ้าไม่หรี่ ภาพจะสว่าง                 เกินไป

ที่กล่าวผ่านมาคือเราต้องการจับภาพเคลื่อนไหว แล้ว ถ้าไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว เราจะปรับทั้งสองอย่างไรให้ได้ภาพที่ลงตัว

สำหรับในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการจับภาพเคลื่อนไหว เช่น การถ่ายภาพภูเขา การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ การถ่ายภาพดอกไม้ การถ่ายภาพคน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่นิ่งๆ ได้ นั่นแหละ ก็ให้เราโฟกัสมาที่การปรับรูรับแสง แทน  รูรับแสงคืออะไรอ่านที่นี่  เพราะอะไร?  ก็เพราะว่ารู้รับแสงจะเป็นตัวกำหนดความชัดลึก ชัดตื้นของภาพ และมาดูว่าเราต้องการได้ภาพแบบใหนแบบ ชัดลึก (ชัดทุกจุดหน้าถึงหลัง) หรือชัดตื้น (หน้าชัด หลังเบลอ)

เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า คือ หากเราต้องการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ต่างๆ ที่ต้องการความชัดลึก คือ ชัดตั้งแต่ฉากหน้าถึงฉากหลัง ชัดตั้งแต่ทุ่งหญ้าไปจนถึงถูเขาเลยโน่นเลย เราต้องปรับใช้รูรับแสงที่แคบ (ค่า f มากๆ) เพื่อให้ได้ภาพที่มีความชัดลึก

เมื่อเราใช้รูรับแสงแคบแน่นอนแสงเข้าได้น้อย เราก็ต้องไปชดเชยแสงที่ สปีดชัตเตอร์ โดยการปรับสปีดชัตเตอร์ให้ต่ำลง เพื่อให้แสงเข้าได้มากขึ้น ภาพจะได้ดูไม่มืดกว่าที่ตาเราเห็น ภาพที่ได้ออกมาก็จะมีความชัดเจนไปหมดตั้งแต่ฉากหน้าไปจนถึงฉากหลังและไม่มืดไป

แต่ถ้าเราต้องการถ่ายภาพบุคคล เราก็มักอยากให้ชัดเฉพาะส่วนที่โฟกัส คือ ตัวคน และปล่อยให้ฉากหลังเบลอไป เพื่อให้นายแบบหรือนางแบบมีความเด่นขึ้นมา  เราต้องปรับรูรับแสงให้กว่าง (ค่า f น้อยๆ ) แสงก็จะเข้ามาได้มากขึ้น ส่งผลให้ภาพชัดตื้น คือชัดเฉพาะส่วนที่เราโฟกัส แน่นอนรูรับแสงกว้างแสงเข้าได้มาก เราต้องมาปรับ สปีดชัตเตอร์ให้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมระดับแสงให้เข้ามาน้อยลง หากเราไม่ปรับให้เร็วขึ้นก็จะส่งผลให้ภาพที่ออกมาสว่างจนเกินไปนั่นเอง

Note :   การถ่ายภาพบุคคลที่ต้องการ ความชัดตื้น หน้าชัด หลังเบลอ ต้องเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตัองปรับสปีดชัตเตอร์ ให้เร็วขึ้น เพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เข้ามา ภาพที่ได้จึงจะไม่สว่างจนเกินไป

หลักๆ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างรูรับแสงกับ สปีดชัตเตอร์ จะเป็นแบบ ผกผัน คือถ้าค่าใด ค่าหนึ่งมาก อีกค่าต้องน้อย เพื่อชดเชยให้เกิดความสมดุลของแสงที่เข้ามา ให้เข้ามาในปริมาณที่พอดี

แต่ก็มีบางโอกาสที่จะต้องใช้ทั้งรูรับแสงที่กว้าง และสปีดชัดเตอร์ที่ช้า ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้แสงเข้าได้เต็มที่ แน่นอนแสดงว่าในขณะนั้นมีแสงน้อยนั่นเอง เราจึงต้องการแสงมากขึ้น  ซึ่งก็คือการถ่าพตอนกลางคืนนั่นเอง หรือในสภาวะที่มีแสงน้อยนั่นเอง

Related Posts

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Add Comment