Pocket

สวัสดีเพื่อนๆ อีกครั้งนะคะกับเทคนิคการใช้กล้อง DSLR วันนี้จะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคการเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเองนะคะ ว่าทำไมเราต้องเลือกด้วยตัวเองในเมื่อกล้อง DSLR เขามีการเลือกจุดโฟกัสให้เราได้อัตโนมัติและมีตั้งหลายจุด ทำไมเราต้องมาเลือกเองใช้แค่จุดเดียวเรามาดูกันคะ กล้อง DSLR ทุกตัวเขาจะมีจุดโฟกัสเพื่อสำหรับการโฟกัสภาพให้เรา ซึ่งการโฟกัสภาพของกล้องนั้นเขาจะทำการโฟกัสวัตถุที่อยู่ตรงกับจุดโฟกัสเท่านั้น ซึ่งค่า Default ที่ตั้งมาจะใช้จุดโฟกัสทุกจุดในการหาจุดโฟกัสให้เราอัตโนมัติ ดังนั้น เมื่อเพื่อนๆ ใช้ระบบออโตโฟกัส (AF) กล้องจะทำการคำนวณให้เราเองว่าจะโฟกัสตรงจุดไหน โดยจะคำนวณจากระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ในบางกรณีอาจทำให้กล้องไปโฟกัสผิด โดยไปโฟกัสที่วัตถุที่เราไม่ต้องการได้ ตัวอย่างกรณีที่กล้องมักจะโฟกัสผิดจุดที่เราต้องการ