Pocket

เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆ น่าจะรู้และเข้าใจลักษณะของกล้องตัวคูณมาสมควรในบทความที่ผ่านมาแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็ไปทำความเข้าใจ กล้องตัวคูณที่นี่  สำหรับในบทความนี้เราจะมาดูถึง ข้อดีและข้อเสียของกล้องตัวคูณกัน ข้อดี ข้อเสียของกล้องตัวคูณ ข้อเสียหรือข้อเสียเปรียบ ของกล้องอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วในบทความที่แล้วว่าเซ็นเซอร์ของกล้องตัวคูณมีขนาดที่เล็กกว่า เซ็นเซอร์ของกล้องฟูลเฟรม ดังนั้น องศาการรับภาพจะน้อยกว่า ในขณะที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกัน จะทำให้สูญเสียความกว้างของเลนส์ไป