โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ –กะรน ปีที่ 3”  จังหวัดภูเก็ต

วันนี้มีโครงการประกวดภาพถ่ายมาประชาสัมพันธ์ เพื่อนๆ คนใดประสงค์เข้าร่วมโครงการประกวดอย่าพลาดเด็ดขาด ซึ่งเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้ประลองฝีมือในการถ่ายภาพกันว่าเจ๋งขนาดไหน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กะตะ –กะรน ปีที่ 3 จังหวัดภูเก็ต โดยทุกคนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือว่ามือฉมัง ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รักหลงใหลในการถ่ายภาพ ประเภทการประกวดแบ่งเป็น…