การถ่ายภาพกีฬามีพื้นฐานมาจากการภาพเคลื่อนไหว นั่นแหละ เพราะนักกีต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา หลักการง่ายๆ ที่ต้องรู้คือ การจับจังหวะของนักกีฬาให้แม่นยำ หากเรารู้เทคนิค แล้วนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ แล้วมันก็เป็นเรื่องกล้วยๆ แล้ว นอกจากนี้ท่านสามารถนำเทคนิคไปใช้กับถ่ายภาพเคลื่อนใหวอื่นๆ ได้สบายๆ อีกด้วย เทคนิคการถ่ายภาพกีฬา มี 3 องค์ประกอบหลักๆ ที่จะมาเรียนรู้กัน 1. ให้ใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆ เพื่อจับภาพเคลื่อนไหวให้ดูหยุดนิ่ง 2. การโฟกัส 3. การกะจังหวะกดชัตเตอร์ 1. ให้ใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆ เพื่อจับภาพเคลื่อนไหวให้ดูหยุดนิ่ง  การถ่ายภาพเคลื่อนไหวนี้ สิ่งแรกเลยที่ต้องมีคือกล้องที่ตั้งความไวแสงสูงๆ…