Tag: Auto White balance

Home /
img
White balance แบบ Auto ดีหรือไม่ สวัสดีคะ เพื่อนๆ เจอกันอีกครั้งสำหรับหัวข้อของเรื่อง White balance นะคะ ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้และเข้าใจในเรื่องนี้มาแล้ว ถ้าเพื่อนๆ ได้อ่านในบทความที่ผ่านมา ซึ่งได้เขียนไว้แล้ว ถ้ายังไม่ได้อ่านให้เพื่อนอ่านที่นี่ White balance คืออะไร และเชื่อว่ามือใหม่หลายๆ คน น่าจะมีคำถามอยู่ในใจ ก็คือ White balance แบบ ออโต มันดีหรือไม่
It is main inner container footer text