Noise คืออะไร เราจะจัดการกับ Noise ได้อย่างไร Noise คือ จุดรบกวนในภาพที่เกิดจาก การปรับเพิ่มค่า ISO เมื่อเราเพิ่มค่า ISO ของกล้องก็เป็นการสั่งให้เพิ่มกระแสไฟฟ้าบนตัวเซนเซอร์ให้สูงขึ้น ก็เพื่อเพิ่มความไวต่อแสงให้มากขึ้น คุณรู้หรือเปล่าสิ่งที่ตามมาคือสัญญาณรบกวนที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกรณีที่ค่า ISO ต่ำ มักไม่ค่อยจะปรากฎให้เห็น ซึ่ง Noise จะแสดงให้เห็นเป็นจุดรบกวนเม็ดเล็กๆ สีต่างๆ ในเงามืด หรือรายละเอียดต่างๆ ของภาพ โดยยิ่งเราถ่ายภาพซึ่งใข้ ค่า ISO สูงๆ เท่าใด ยิ่งจะปรากฎ Noise…