Pocket

เทคนิค เล็กๆ ในการเลือกซื้อ ฟิลเตอร์ สำหรับวันนี้เรามาดูทริกเล็กๆ ในการเลือกซื้อหาฟิลเตอร์กัน การเลือกซื้อฟิลเตอร์ เพื่อป้องกันเลนส์เป็นรอย ควรที่จะเลือกซื้อฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพหน่อย เพราะว่า ฟิลเตอร์นั้นส่งผลต่อคุณภาพของภาพของเราโดยตรงเลย เพราะว่ามันสวมอยู่หน้าเลนส์ของเรา ควรเลือกที่มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันแสงสะท้อนกลับเข้าเลนส์ทำให้เกินแสงที่เรียกว่า แฟลร์ Flare โดยเฉพาะถ้าเราใช้ เลนส์เกรดโปรหรือเลนส์คุณภาพดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฟิลเตอร์คุณภาพดีเช่นเดียวกัน ซึ่งการใช้ฟิวเตอร์คุณภาพต่ำ นำมาใช้กับเลนส์คุณภาพสูง ตัวฟิวเตอร์ จะเป็นตัวลดทอนคุณภาพของภาพจากเลนส์เกรดโปรลงอย่างแน่นอน