โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ –กะรน ปีที่ 3”  จังหวัดภูเก็ต

Sending
User Review
5 (3 votes)

วันนี้มีโครงการประกวดภาพถ่ายมาประชาสัมพันธ์ เพื่อนๆ คนใดประสงค์เข้าร่วมโครงการประกวดอย่าพลาดเด็ดขาด ซึ่งเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้ประลองฝีมือในการถ่ายภาพกันว่าเจ๋งขนาดไหน

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กะตะ –กะรน ปีที่ 3 จังหวัดภูเก็ต โดยทุกคนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือว่ามือฉมัง ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ –กะรน ปีที่ 3

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รักหลงใหลในการถ่ายภาพ

ประเภทการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ประเภทภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจากกล้องดิจิตอล โดยสื่อหมายถึง ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลกะรน
  2. ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิตจากกล้องดิจิตอล โดยสื่อหมายเน้นไปที่การดำเนินชีวิต การทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของประชาชนในตำบลกะรน

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด  เพื่อนๆ สามารถไปส่งด้วยตนเอง หรือจะส่งทางไปรษณีย์  แล้วแต่สะดวก

สำหรับกำหนดระยะเวลา สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (หากส่งทางไปรษณีย์ กรรมการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศผลการตัดสินในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกะรน www.karoncity.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกะรน

สำหรับรางวัลการประกวดนั้นก็จะมีดังนี้

1 ประเภทภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจากกล้องดิจิตอล
1.1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล+เงินรางวัล 7,000 บาท
1.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล+เงินรางวัล 5,000 บาท
1.3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล+เงินรางวัล 4,000 บาท
1.4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศ+เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิตจากกล้องดิจิตอล

2.1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล+เงินรางวัล 7,000 บาท
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล+เงินรางวัล 5,000 บาท
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล+เงินรางวัล 4,000 บาท
2.4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศ+เงินรางวัล 2,000 บาท

อ่านกติกาและเงื่อนไขการประกวด และรายละเอียดอื่นๆ   คลิกที่นี้

Related Posts