ขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งกับบทความดีๆ เช่นเคย สำหรับในบทความที่แล้วได้พูดคุยกันถึงเรื่องเซ็นเซอร์รับภาพของกล้อง DSLR กันไปแล้วว่าที่นิยมใช้กันอยู่มี 2 ชนิดคือ ชนิด CCD และ CMOS ซึ่งมีผลโดยตรงกับคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ต่อมาเราจะมาเรียนรู้ถึง หลักการทำงานของเซ็นเซอร์รับภาพของกล้อง DSLR ทั้งสองกัน ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ชนิด CCD หรือว่า CMOS เซ็นเซอร์รับภาพจะมีหลักการทำงานเหมือนกันหรือหลักการในการสร้างภาพขึ้นมาเหมือนๆ กันดังนี้ หลักการในการสร้างภาพของเซ็นเซอร์รับภาพของกล้อง DSLR