ลงทะเบียนคลินิกแก้หนี้ พร้อมส่องเงื่อนไขในการสมัครโครงการแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้ by sam 2567 คืออะไร

คลินิกแก้หนี้ by sam คือโครงการแก้หนี้ปัญหาส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันทางการเงินต่างๆที่รับหน้าที่ในการรวมหนี้ทั้งหมดของลูกค้าที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้หรือจ่ายหนี้ไม่ไหวมาเป็นก้อนเดียว ซึ่งเป็นวิธีแก้หนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิตที่ได้ผลมากที่สุดในปี 2024 ข้อดีของคลินิกแก้หนี้ by sam คือสามารถทำให้ลูกค้าผ่อนชำระหนี้สินที่เบาลงและเป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยลูกค้าที่ต้องการอยากปลดหนี้และแก้หนี้นอกระบบสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567 ได้ผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ของสถาบันทางการเงินต่างๆได้เลย ซึ่งลูกค้าที่สมัครเข้า

ร่วมโครงการแก้หนี้ของคลินิกแก้หนี้จะได้รับดอกเบี้ยจากการขอสินเชื่อต่ำที่สุดและสามารถผ่อนชำระได้ยาวนานสูงสุดถึง 10 ปี

สมัครคลินิกแก้หนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง

การสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังนี้คือต้องเป็นผู้ที่มีหนี้เสียจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการแก้หนี้ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะต้องมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วัน และมีหนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาทจึงจะสมัครเข้า

ร้วมโครงการแก้หนี้ได้ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำและมีอายุไม่เกิน 70 ปี ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ใครผ่านบ้าง สามารถตอบได้เลยว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการแก้หนี้กับคลินิกแก้หนี้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นสามารถที่จะผ่านการอนุมัติการเข้าร่วมโครงการแก้หนี้กับคลีนิคแก้หนี้ได้ทุกคน

สมัครเข้าร่วมโครงการแก้หนี้กับคลินิกแก้หนี้ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การสมัครเข้าร่วมโครงการแก้หนี้กับคลินิกแก้หนี้ของสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะต้องใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรของรัฐวิสาหกิจก็ได้ พร้อมกับแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย ส่วนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลจะต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย ส่วนเอกสารรับรองรายได้จะใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการส่วนตัวจะต้องใช้เอกสารทวิ 50 ประกอบการยืนยันการสมัครเข้าร้วมโครงการแก้หนี้ด้วย และเอกสารที่ขาดไม่ได้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะต้องใช้เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระการเป็นหนี้จากเครดิตบูโรและต้องแนบเอกสารให้ครบทุกหน้าจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้

Scroll to Top